k.ú.: 621102 - Červený Kostelec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573965 - Červený Kostelec NUTS5 CZ0523573965
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 2028945
zahrada 1060 613572
ovoc. sad 11 9419
travní p. 470 657392
lesní poz 114 1279037
vodní pl. nádrž umělá 1 2120
vodní pl. rybník 14 74334
vodní pl. tok přirozený 29 28032
vodní pl. tok umělý 3 1616
vodní pl. zamokřená pl. 2 455
zast. pl. společný dvůr 11 1962
zast. pl. zbořeniště 25 6063
zast. pl. 2224 533287
ostat.pl. jiná plocha 306 161538
ostat.pl. manipulační pl. 30 30379
ostat.pl. neplodná půda 99 104700
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3945
ostat.pl. ostat.komunikace 435 327162
ostat.pl. pohřeb. 2 21084
ostat.pl. silnice 26 70638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 74975
ostat.pl. zeleň 57 62017
Celkem KN 5444 6092672
Par. DKM 5444 6092672
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 186
č.p. byt.dům 101
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 34
č.p. prům.obj 20
č.p. rod.dům 843
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 15
č.e. jiná st. 28
č.e. rod.rekr 118
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 645
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 42
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 2181
byt.z. byt 541
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 69
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 620
LV 2466
spoluvlastník 3869

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.03.1998
Ins. A 1:1000 01.01.1951 02.03.1998 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1951 na části k.ú. do instrukce A
S-SK GS 1:2880 1840 02.03.1998 na části k.ú. do DKM - domapování


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 10:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.