k.ú.: 621111 - Horní Kostelec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573965 - Červený Kostelec NUTS5 CZ0523573965
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 1546909
zahrada 383 401467
ovoc. sad 1 8961
travní p. 265 909349
lesní poz 97 771495
vodní pl. nádrž umělá 2 3070
vodní pl. tok přirozený 4 1706
vodní pl. zamokřená pl. 1 1208
zast. pl. společný dvůr 1 148
zast. pl. 403 109388
ostat.pl. jiná plocha 51 19624
ostat.pl. manipulační pl. 13 22586
ostat.pl. neplodná půda 15 15660
ostat.pl. ostat.komunikace 166 113383
ostat.pl. silnice 23 45087
ostat.pl. zeleň 10 1429
Celkem KN 1583 3971470
Par. DKM 1583 3971470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 253
č.p. rod.rekr 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 394
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 16
LV 478
spoluvlastník 720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.1998 ZMVM z r.1992
S-SK GS 1:2880 1840 20.07.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 19:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.