k.ú.: 621129 - Lhota za Červeným Kostelcem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573965 - Červený Kostelec NUTS5 CZ0523573965
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52091 - Červený Kostelec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 9970
orná půda 182 1381403
zahrada 468 415527
ovoc. sad 2 5273
travní p. 191 451381
lesní poz 83 820476
vodní pl. nádrž umělá 5 12394
vodní pl. tok přirozený 2 9822
vodní pl. tok umělý 24 8044
zast. pl. společný dvůr 2 252
zast. pl. zbořeniště 1 162
zast. pl. 709 202067
ostat.pl. dráha 9 55501
ostat.pl. jiná plocha 131 172170
ostat.pl. manipulační pl. 21 37911
ostat.pl. neplodná půda 6 8894
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1523
ostat.pl. ostat.komunikace 190 151026
ostat.pl. silnice 10 28967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1686
ostat.pl. zeleň 3 1053
Celkem KN 2043 3775502
Par. DKM 2043 3775502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 268
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 128
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 152
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 19
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 692
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 36
obč.z. garáž 6
Celkem JED 87
LV 747
spoluvlastník 1163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.1997 přepracování + ZMVM z r.1992
Ins. A 1:1000 01.01.1951 01.02.1997 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 01.02.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 18:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.