k.ú.: 621226 - Česká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582921 - Česká NUTS5 CZ0643582921
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 540 917494
zahrada 667 373447
ovoc. sad 12 26568
travní p. 41 24318
lesní poz 22 158104
vodní pl. tok přirozený 9 5082
vodní pl. tok umělý 11 3863
zast. pl. 510 121484
ostat.pl. dráha 4 64160
ostat.pl. jiná plocha 212 36624
ostat.pl. manipulační pl. 12 9468
ostat.pl. neplodná půda 23 3537
ostat.pl. ostat.komunikace 211 65685
ostat.pl. silnice 171 143434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5885
ostat.pl. zeleň 95 34294
Celkem KN 2546 1993447
Par. DKM 2546 1993447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 344
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 55
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 507
byt.z. byt 49
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 63
LV 795
spoluvlastník 1172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2003
THM-V 1:1000 01.08.1978 30.11.2003
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.07.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 04:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.