k.ú.: 621234 - Cibotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568503 - Česká Bělá NUTS5 CZ0631568503
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 1985759
zahrada 67 39829
travní p. 129 859136
lesní poz 154 963205
vodní pl. nádrž umělá 16 6665
vodní pl. rybník 1 11821
vodní pl. tok přirozený 23 15300
zast. pl. zbořeniště 3 582
zast. pl. 66 35505
ostat.pl. jiná plocha 34 12745
ostat.pl. manipulační pl. 8 21871
ostat.pl. neplodná půda 34 28563
ostat.pl. ostat.komunikace 98 95625
ostat.pl. silnice 4 34847
ostat.pl. zeleň 1 52
Celkem KN 749 4111505
Par. KMD 749 4111505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 65
LV 100
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 02:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.