k.ú.: 621242 - Česká Bělá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568503 - Česká Bělá NUTS5 CZ0631568503
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 668 6536524
zahrada 327 169122
ovoc. sad 3 23915
travní p. 467 1418871
lesní poz les s budovou 4 43
lesní poz 516 2682099
vodní pl. nádrž umělá 6 562
vodní pl. rybník 14 74405
vodní pl. tok přirozený 22 8168
vodní pl. tok umělý 44 18371
vodní pl. zamokřená pl. 1 226
zast. pl. zbořeniště 11 3096
zast. pl. 571 154716
ostat.pl. jiná plocha 127 81121
ostat.pl. manipulační pl. 72 70741
ostat.pl. neplodná půda 115 102644
ostat.pl. ostat.komunikace 327 243228
ostat.pl. pohřeb. 2 4125
ostat.pl. silnice 69 280569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7158
ostat.pl. zeleň 2 2015
Celkem KN 3372 11881719
GP 56 585960
Celkem ZE 56 585960
Par. KMD 3372 11881719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 349
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 56
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 547
byt.z. byt 40
Celkem JED 40
LV 678
spoluvlastník 939

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.