k.ú.: 621269 - Česká Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573973 - Česká Čermná NUTS5 CZ0523573973
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 395525
zahrada 258 209692
ovoc. sad 3 10894
travní p. 260 1415264
lesní poz les(ne hospodář) 1 852
lesní poz 277 6445317
vodní pl. nádrž umělá 4 2572
vodní pl. rybník 3 3755
vodní pl. tok přirozený 25 15216
zast. pl. společný dvůr 1 196
zast. pl. zbořeniště 4 367
zast. pl. 260 68760
ostat.pl. jiná plocha 70 20703
ostat.pl. manipulační pl. 7 9812
ostat.pl. neplodná půda 32 41040
ostat.pl. ostat.komunikace 147 206159
ostat.pl. pohřeb. 1 1966
ostat.pl. silnice 1 29415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5441
ostat.pl. zeleň 19 40521
Celkem KN 1438 8923467
Par. DKM 997 2610916
Par. KMD 441 6312551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 181
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 24
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 255
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 360
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2017
KMD 1:1000 29.04.2015
DKM-KPÚ 20.08.2004 1:1000 31.08.2004 *) na části k.ú. - KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 22.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 22:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.