k.ú.: 621277 - Česká Jablonná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 2306245
zahrada 76 48409
travní p. 95 512499
lesní poz 70 719556
vodní pl. nádrž umělá 2 3194
vodní pl. rybník 1 606
vodní pl. tok přirozený 21 16311
zast. pl. 97 38064
ostat.pl. jiná plocha 31 6146
ostat.pl. manipulační pl. 15 23961
ostat.pl. neplodná půda 13 4247
ostat.pl. ostat.komunikace 58 115398
ostat.pl. silnice 3 41618
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3999
ostat.pl. zeleň 14 16402
Celkem KN 580 3856655
Par. DKM 580 3856655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 91
LV 92
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2000 dne 31.3.2022 - doplněno DKM - KPU
ZMVM 1:1000 01.05.1989 03.06.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 05:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.