k.ú.: 621285 - Česká Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 300581
zahrada 715 449255
ovoc. sad 15 42822
travní p. 567 2024420
lesní poz 75 1628369
vodní pl. nádrž přírodní 3 2597
vodní pl. nádrž umělá 5 6222
vodní pl. rybník 2 7635
vodní pl. tok přirozený 34 32050
vodní pl. tok umělý 3 4121
vodní pl. zamokřená pl. 3 2994
zast. pl. společný dvůr 5 1037
zast. pl. zbořeniště 101 13092
zast. pl. 1090 264517
ostat.pl. dráha 6 58866
ostat.pl. jiná plocha 136 82847
ostat.pl. manipulační pl. 55 125660
ostat.pl. neplodná půda 89 147421
ostat.pl. ostat.komunikace 300 232359
ostat.pl. silnice 28 78004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20740
ostat.pl. zeleň 65 89672
Celkem KN 3371 5615281
Par. DKM 3371 5615281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 40
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 7
č.p. rod.dům 598
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 195
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1085
byt.z. byt 333
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 339
LV 1237
spoluvlastník 1866

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.09.2008
ZMVM 01.01.1900 09.09.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 16:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.