k.ú.: 621293 - Dolní Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 779229
zahrada 276 175811
ovoc. sad 12 36277
travní p. 433 2177723
lesní poz 101 1102508
vodní pl. nádrž umělá 2 3959
vodní pl. rybník 1 21687
vodní pl. tok přirozený 14 45396
vodní pl. tok umělý 2 3323
zast. pl. zbořeniště 58 18439
zast. pl. 433 95486
ostat.pl. dráha 4 43158
ostat.pl. jiná plocha 56 100676
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 2019
ostat.pl. manipulační pl. 58 99127
ostat.pl. neplodná půda 44 51470
ostat.pl. ostat.komunikace 157 141606
ostat.pl. pohřeb. 1 28513
ostat.pl. silnice 9 92866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 59029
ostat.pl. zeleň 1 901
Celkem KN 1732 5079203
Par. DKM 1732 5079203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 211
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 430
byt.z. byt 151
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
Celkem JED 153
LV 527
spoluvlastník 850

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.11.2008
ZMVM 1:1000 01.11.1981 14.11.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 17:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.