k.ú.: 621315 - Horní Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562394 - Česká Kamenice NUTS5 CZ0421562394
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 392730
zahrada 205 121841
ovoc. sad 11 37488
travní p. 166 1397473
lesní poz 56 2692352
vodní pl. tok přirozený 21 23822
vodní pl. zamokřená pl. 1 1148
zast. pl. společný dvůr 2 4835
zast. pl. zbořeniště 22 4662
zast. pl. 286 92234
ostat.pl. dráha 6 72375
ostat.pl. jiná plocha 52 141880
ostat.pl. manipulační pl. 46 159833
ostat.pl. neplodná půda 52 62887
ostat.pl. ostat.komunikace 95 94500
ostat.pl. silnice 11 44888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8734
ostat.pl. zeleň 3 309
Celkem KN 1078 5353991
Par. DKM 1078 5353991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 128
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 3
bez čp/če garáž 62
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 285
byt.z. byt 108
Celkem JED 108
LV 361
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2008
ZMVM 01.01.1900 13.03.2008 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1900 13.03.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 08:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.