k.ú.: 621366 - Česká Kubice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553549 - Česká Kubice NUTS5 CZ0321553549
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 240525
zahrada 152 95364
ovoc. sad 5 6642
travní p. 144 541666
lesní poz 23 7503917
vodní pl. nádrž přírodní 2 28808
vodní pl. nádrž umělá 4 4507
vodní pl. tok přirozený 1 53
vodní pl. tok umělý 4 978
zast. pl. společný dvůr 3 269
zast. pl. zbořeniště 2 378
zast. pl. 216 53921
ostat.pl. dráha 8 100469
ostat.pl. jiná plocha 83 37024
ostat.pl. manipulační pl. 21 18624
ostat.pl. neplodná půda 21 24595
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1075
ostat.pl. ostat.komunikace 102 171426
ostat.pl. silnice 35 76784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14353
Celkem KN 904 8921378
PK 159 1890631
GP 1 2075
Celkem ZE 160 1892706
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 46
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 198
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 2
Celkem JED 34
LV 260
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 07:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.