k.ú.: 621382 - Česká Lípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 673391
zahrada skleník-pařeniš. 1 690
zahrada 1863 819818
travní p. 887 2192471
lesní poz 108 1693532
vodní pl. nádrž přírodní 2 446
vodní pl. nádrž umělá 4 1729
vodní pl. rybník 4 10191
vodní pl. tok přirozený 26 125251
vodní pl. tok umělý 31 20655
vodní pl. zamokřená pl. 13 35932
zast. pl. společný dvůr 55 20874
zast. pl. zbořeniště 21 3528
zast. pl. 6147 1567670
ostat.pl. dráha 38 407624
ostat.pl. jiná plocha 1417 1766884
ostat.pl. manipulační pl. 471 1118712
ostat.pl. neplodná půda 107 181966
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 56897
ostat.pl. ostat.komunikace 857 1222934
ostat.pl. pohřeb. 4 30666
ostat.pl. silnice 26 173528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 80 239933
ostat.pl. zeleň 372 767797
Celkem KN 12724 13133119
Par. DKM 12724 13133119
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 32
č.p. bydlení 1415
č.p. byt.dům 360
č.p. doprava 8
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 45
č.p. obchod 18
č.p. obč.vyb 224
č.p. obč.vyb. 125
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 532
č.p. tech.vyb 31
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 28
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 415
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 2059
bez čp/če jiná st. 370
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 58
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 77
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 149
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 31
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 15
Celkem BUD 6072
byt.z. byt 9936
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 44
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 330
obč.z. dílna 8
obč.z. j.nebyt 44
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 10379
LV 11654
spoluvlastník 20584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006 Od-ověř TO. Přepracování
THM-V 1:1000 29.03.1977 30.06.2006 Od -dle KP. THM Č. Lípa 1000, 2000, (dokončeno 1976).
S-SK GS 1:2880 1843 29.03.1977 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.