k.ú.: 621544 - Dolní Libchava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561380 - Česká Lípa NUTS5 CZ0511561380
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 2521966
zahrada 204 113114
travní p. 249 1295727
lesní poz 84 762327
vodní pl. rybník 16 19733
vodní pl. tok přirozený 24 59315
zast. pl. společný dvůr 9 3036
zast. pl. zbořeniště 16 9348
zast. pl. 248 91584
ostat.pl. dráha 1 17280
ostat.pl. jiná plocha 87 48284
ostat.pl. manipulační pl. 31 50354
ostat.pl. neplodná půda 79 138583
ostat.pl. ostat.komunikace 132 147437
ostat.pl. pohřeb. 1 2140
ostat.pl. silnice 11 85487
ostat.pl. zeleň 5 5157
Celkem KN 1344 5370872
Par. DKM 1344 5370872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
rozestav. 3
Celkem BUD 245
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 338
spoluvlastník 469

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.2002 Od-ověř TO. Převod.
THM-V 1:2000 29.03.1977 04.07.2002 Od -dle KP. THM Č. Lípa(námitky 1976).
S-SK GS 1:2880 1843 29.03.1977 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.