k.ú.: 621650 - Česká Olešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547239 - Strmilov NUTS5 CZ0313547239
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 3533882
zahrada 107 79436
travní p. 89 1234655
lesní poz 90 2339665
vodní pl. nádrž umělá 1 291
vodní pl. rybník 25 336345
vodní pl. tok přirozený 6 11025
vodní pl. tok umělý 14 19671
vodní pl. zamokřená pl. 7 39690
zast. pl. 167 82925
ostat.pl. jiná plocha 85 183735
ostat.pl. manipulační pl. 22 39625
ostat.pl. neplodná půda 7 3249
ostat.pl. ostat.komunikace 60 118211
ostat.pl. silnice 5 45302
ostat.pl. zeleň 2 718
Celkem KN 815 8068425
Par. DKM 815 8068425
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 156
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 8
Celkem JED 23
LV 184
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.06.2003 1:1000 15.08.2003 *) KPÚ na části bez intravilánu
DKM 1:1000 15.08.2003 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.08.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.