k.ú.: 621676 - Česká Rybná u Žamberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580023 - Česká Rybná NUTS5 CZ0534580023
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 2158769
zahrada 356 315956
travní p. 856 2587584
lesní poz les s budovou 2 43
lesní poz 294 2597889
vodní pl. tok přirozený 7 5108
vodní pl. tok umělý 1 152
zast. pl. společný dvůr 5 2496
zast. pl. zbořeniště 15 3510
zast. pl. 259 64771
ostat.pl. dráha 3 16728
ostat.pl. jiná plocha 346 154063
ostat.pl. manipulační pl. 3 10146
ostat.pl. neplodná půda 6 1133
ostat.pl. ostat.komunikace 266 135590
ostat.pl. silnice 12 31642
Celkem KN 2808 8085580
Par. KMD 2808 8085580
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 242
LV 305
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.