k.ú.: 621706 - Ratibořice u České Skalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573990 - Česká Skalice NUTS5 CZ0523573990
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 6 25404
ovoc. sad 51 1707019
travní p. 61 595148
lesní poz les(ne hospodář) 18 300506
vodní pl. nádrž umělá 1 601
vodní pl. tok přirozený 14 53013
vodní pl. tok umělý 1 8321
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 28 33868
ostat.pl. jiná plocha 23 25196
ostat.pl. manipulační pl. 2 12439
ostat.pl. neplodná půda 5 5712
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3227
ostat.pl. ostat.komunikace 30 47166
ostat.pl. silnice 1 29210
ostat.pl. zeleň 7 56371
Celkem KN 250 2903244
Par. KMD 250 2903244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 26
LV 21
spoluvlastník 32

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2013
S-SK GS 1:2880 1824 07.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 05:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.