k.ú.: 621714 - Říkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 530786 - Říkov NUTS5 CZ0523530786
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 797939
zahrada 136 95240
ovoc. sad 53 710322
travní p. 146 380236
lesní poz 14 7953
vodní pl. nádrž umělá 4 1146
vodní pl. tok přirozený 51 39151
zast. pl. společný dvůr 1 588
zast. pl. zbořeniště 8 4024
zast. pl. 154 110941
ostat.pl. dráha 1 27298
ostat.pl. jiná plocha 49 104836
ostat.pl. manipulační pl. 15 90273
ostat.pl. neplodná půda 5 3844
ostat.pl. ostat.komunikace 94 54498
ostat.pl. pohřeb. 1 126
ostat.pl. silnice 15 40989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3015
Celkem KN 850 2472419
Par. DKM 850 2472419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 92
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 153
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 195
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2004
THM-V 1:2000 01.04.1971 08.11.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 06:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.