k.ú.: 621722 - Spyta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573990 - Česká Skalice NUTS5 CZ0523573990
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 39551
zahrada 38 27389
ovoc. sad 3 8973
travní p. 29 127501
lesní poz 17 167461
vodní pl. nádrž umělá 10 67198
vodní pl. zamokřená pl. 1 1399
zast. pl. společný dvůr 4 181
zast. pl. zbořeniště 1 169
zast. pl. 46 19541
ostat.pl. dráha 1 1659
ostat.pl. jiná plocha 27 9272
ostat.pl. manipulační pl. 9 15589
ostat.pl. neplodná půda 6 15732
ostat.pl. ostat.komunikace 26 14125
ostat.pl. silnice 11 28943
ostat.pl. zeleň 1 127
Celkem KN 257 544810
Par. DKM 257 544810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 46
LV 59
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.02.2002
THM-V 1:2000 01.04.1971 11.02.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 20:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.