k.ú.: 621731 - Zájezd u České Skalice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573990 - Česká Skalice NUTS5 CZ0523573990
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 1673
orná půda 108 309981
zahrada 85 66934
ovoc. sad 97 1030004
travní p. 53 92756
vodní pl. nádrž přírodní 1 19
vodní pl. nádrž umělá 1 396
vodní pl. tok přirozený 14 2687
zast. pl. 113 45897
ostat.pl. jiná plocha 37 36766
ostat.pl. manipulační pl. 7 20857
ostat.pl. mez, stráň 3 808
ostat.pl. neplodná půda 4 5564
ostat.pl. ostat.komunikace 72 53436
ostat.pl. silnice 1 8500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 772
Celkem KN 600 1677050
Par. DKM 600 1677050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 112
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 173
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.06.2002
THM-V 1:2000 01.04.1971 11.06.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 09:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.