k.ú.: 621757 - Česká Třebová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1061 2293923
zahrada 2473 1498592
ovoc. sad 1 6573
travní p. 1255 1411520
lesní poz les s budovou 12 257
lesní poz 459 7223287
vodní pl. nádrž umělá 8 22609
vodní pl. tok přirozený 69 72852
vodní pl. tok umělý 19 2011
zast. pl. společný dvůr 29 3383
zast. pl. zbořeniště 73 17277
zast. pl. 4076 789722
ostat.pl. dráha 81 445923
ostat.pl. jiná plocha 1280 817549
ostat.pl. manipulační pl. 211 301809
ostat.pl. neplodná půda 7 2061
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 8630
ostat.pl. ostat.komunikace 1005 636494
ostat.pl. pohřeb. 2 28629
ostat.pl. silnice 120 140682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 64 97578
ostat.pl. zeleň 131 87499
Celkem KN 12446 15908860
Par. DKM 12446 15908860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 575
č.p. byt.dům 138
č.p. doprava 1
č.p. garáž 25
č.p. jiná st. 48
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 38
č.p. obč.vyb. 32
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 1098
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 40
č.e. jiná st. 19
č.e. rod.rekr 638
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 29
bez čp/če doprava 54
bez čp/če garáž 738
bez čp/če jiná st. 217
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 34
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 6
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 3920
byt.z. byt 1189
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 225
obč.z. garáž 26
obč.z. j.nebyt 15
Celkem JED 1493
LV 4715
spoluvlastník 7378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.05.2008
ZMVM 1:2000 31.12.1989 12.05.2008
THM-V 1:1000 31.12.1972 12.05.2008
Ins. A 1:1000 31.12.1956 12.05.2008
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1956
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 19:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.