k.ú.: 622567 - České Heřmanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580040 - České Heřmanice NUTS5 CZ0534580040
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 3543
orná půda 292 4702476
zahrada 367 217854
ovoc. sad 1 7946
travní p. 179 829842
lesní poz 112 360704
vodní pl. nádrž umělá 2 13531
vodní pl. rybník 17 697874
vodní pl. tok přirozený 40 33802
vodní pl. tok umělý 10 9776
zast. pl. společný dvůr 2 197
zast. pl. zbořeniště 15 2826
zast. pl. 292 118034
ostat.pl. jiná plocha 68 48972
ostat.pl. manipulační pl. 14 39870
ostat.pl. mez, stráň 13 13906
ostat.pl. neplodná půda 2 2867
ostat.pl. ostat.komunikace 169 195067
ostat.pl. pohřeb. 3 4975
ostat.pl. silnice 22 92276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8260
ostat.pl. zeleň 11 21294
Celkem KN 1639 7425892
Par. DKM 593 6233591
Par. KMD 1046 1192301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 111
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 6
Celkem BUD 262
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 345
spoluvlastník 495

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.11.2020 1:1000 02.12.2020 *)
KMD 1:1000 10.03.2011
S-SK GS 1:2880 1839 10.03.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.