k.ú.: 622583 - České Kopisty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565717 - Terezín NUTS5 CZ0423565717
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 2235919
zahrada 143 89736
ovoc. sad 2 2041
travní p. 31 22146
vodní pl. nádrž přírodní 1 189
vodní pl. nádrž umělá 1 1200
vodní pl. tok přirozený 9 235921
zast. pl. společný dvůr 3 1740
zast. pl. zbořeniště 7 2565
zast. pl. 284 155243
ostat.pl. jiná plocha 23 39446
ostat.pl. manipulační pl. 18 14016
ostat.pl. neplodná půda 22 40345
ostat.pl. ostat.komunikace 96 111314
ostat.pl. silnice 3 16134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8046
Celkem KN 965 2976001
Par. DKM 965 2976001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 212
č.e. jiná st. 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo plav.úč. 12
Celkem BUD 276
LV 303
spoluvlastník 401

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2011
DKM-KPÚ 17.02.1999 1:1000 31.12.1999 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 28.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.