k.ú.: 622591 - Počaply u Terezína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565717 - Terezín NUTS5 CZ0423565717
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 2168491
zahrada 58 36527
travní p. 25 62499
lesní poz 73 502983
vodní pl. tok přirozený 2 218339
vodní pl. zamokřená pl. 1 1448
zast. pl. zbořeniště 2 302
zast. pl. 103 43832
ostat.pl. jiná plocha 10 33347
ostat.pl. manipulační pl. 8 15538
ostat.pl. neplodná půda 15 45543
ostat.pl. ostat.komunikace 50 92919
ostat.pl. pohřeb. 2 2851
ostat.pl. silnice 2 17718
ostat.pl. skládka 4 32057
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13230
ostat.pl. zeleň 1 257
Celkem KN 537 3287881
Par. DKM 537 3287881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 101
LV 159
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2016
DKM-KPÚ 03.08.2001 1:1000 16.04.2002 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 17.10.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 18:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.