k.ú.: 622613 - Hodonín u Nasavrk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547794 - Hodonín NUTS5 CZ0531547794
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 365 1361326
zahrada 79 45812
ovoc. sad 3 9592
travní p. 70 204631
lesní poz les s budovou 1 50
lesní poz 80 5118732
vodní pl. nádrž umělá 1 764
vodní pl. tok přirozený 7 3668
zast. pl. společný dvůr 3 616
zast. pl. 61 28297
ostat.pl. jiná plocha 9 1776
ostat.pl. manipulační pl. 1 46
ostat.pl. neplodná půda 25 43869
ostat.pl. ostat.komunikace 51 32779
ostat.pl. silnice 9 90303
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4631
Celkem KN 767 6946892
Par. KMD 767 6946892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 62
LV 83
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK GS 1:2880 1839 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.