k.ú.: 622699 - Rohenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548669 - Rohenice NUTS5 CZ0524548669
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 2707864
zahrada 116 78762
travní p. 76 192951
lesní poz 49 126785
vodní pl. nádrž umělá 2 6301
vodní pl. tok přirozený 6 20489
vodní pl. tok umělý 4 6938
zast. pl. společný dvůr 3 330
zast. pl. zbořeniště 1 1085
zast. pl. 147 72337
ostat.pl. jiná plocha 39 14366
ostat.pl. manipulační pl. 28 41051
ostat.pl. ostat.komunikace 70 80571
ostat.pl. pohřeb. 1 954
ostat.pl. silnice 11 44519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 569
ostat.pl. zeleň 18 77753
Celkem KN 823 3473625
Par. DKM 823 3473625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 41
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 145
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 212
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.09.1999 přepracování na DKM
DKM-KPÚ 04.06.1999 1:1000 11.09.1999 *)
THM-V 1:2000 01.01.1967 11.09.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1967


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 15:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.