k.ú.: 622711 - České Velenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546089 - České Velenice NUTS5 CZ0313546089
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31141 - České Velenice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 637944
zahrada 569 253380
travní p. 433 1664732
lesní poz 287 7393717
vodní pl. nádrž umělá 48 32222
vodní pl. rybník 40 56291
vodní pl. tok přirozený 15 38934
vodní pl. tok umělý 46 19150
vodní pl. zamokřená pl. 38 55974
zast. pl. společný dvůr 16 7128
zast. pl. zbořeniště 22 11790
zast. pl. 1267 360615
ostat.pl. dráha 28 379818
ostat.pl. jiná plocha 256 403697
ostat.pl. manipulační pl. 89 112798
ostat.pl. neplodná půda 38 115180
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 3000
ostat.pl. ostat.komunikace 270 328163
ostat.pl. pohřeb. 1 4055
ostat.pl. silnice 40 111909
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 54640
ostat.pl. zeleň 9 41331
Celkem KN 3846 12086468
Par. DKM 3846 12086468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 252
č.p. byt.dům 58
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 223
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 18
bez čp/če garáž 405
bez čp/če jiná st. 107
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če tech.vyb 36
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1240
byt.z. byt 664
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 93
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 763
LV 1583
spoluvlastník 2534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2014
Ins. A 1:2000 04.09.1931 31.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.