k.ú.: 622877 - Loukovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563960 - Český Dub NUTS5 CZ0513563960
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 25947
zahrada 60 42779
ovoc. sad 1 19109
travní p. 96 272358
lesní poz 44 682281
vodní pl. tok přirozený 2 2718
zast. pl. společný dvůr 1 173
zast. pl. zbořeniště 1 248
zast. pl. 44 9885
ostat.pl. jiná plocha 12 3290
ostat.pl. neplodná půda 6 6647
ostat.pl. ostat.komunikace 25 35589
ostat.pl. silnice 1 12525
Celkem KN 300 1113549
Par. DKM 300 1113549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 43
LV 81
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.02.2001 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:1000 01.10.1988 23.02.2001 Od -ověř TO. ZMVM Český Dub měř. 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1824 01.10.1988 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 19.05.2022 00:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.