k.ú.: 622915 - Český Jiřetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567108 - Český Jiřetín NUTS5 CZ0425567108
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 29 11278
travní p. 318 1556958
lesní poz les(ne hospodář) 12 9289852
lesní poz 93 1646680
vodní pl. nádrž umělá 5 441111
vodní pl. tok přirozený 24 64540
vodní pl. zamokřená pl. 24 77642
zast. pl. zbořeniště 38 8943
zast. pl. 309 52635
ostat.pl. jiná plocha 235 162240
ostat.pl. manipulační pl. 47 56806
ostat.pl. neplodná půda 156 377689
ostat.pl. ostat.komunikace 69 81122
ostat.pl. silnice 14 113550
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8079
Celkem KN 1379 13949125
Par. KMD 1379 13949125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 213
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 302
LV 365
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 06.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 09:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.