k.ú.: 622931 - Český Krumlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545392 - Český Krumlov NUTS5 CZ0312545392
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 623
orná půda 77 410121
zahrada skleník-pařeniš. 2 203
zahrada 1599 927547
ovoc. sad 32 189958
travní p. 459 1948696
lesní poz ostat.komunikace 1 1455
lesní poz 109 2462876
vodní pl. nádrž přírodní 1 767
vodní pl. nádrž umělá 4 20887
vodní pl. rybník 4 20710
vodní pl. tok přirozený 34 344130
vodní pl. tok umělý 3 818
zast. pl. společný dvůr 26 6379
zast. pl. zbořeniště 45 7337
zast. pl. 3541 617236
ostat.pl. dráha 8 52376
ostat.pl. jiná plocha 445 282605
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 13
ostat.pl. manipulační pl. 200 362015
ostat.pl. neplodná půda 417 663980
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 271
ostat.pl. ostat.komunikace 596 688533
ostat.pl. pohřeb. 4 23431
ostat.pl. silnice 43 190131
ostat.pl. skládka 2 42502
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 90708
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2250
ostat.pl. zeleň 157 362429
Celkem KN 7837 9720987
Par. DKM 7837 9720987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 968
č.p. byt.dům 145
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 83
č.p. obč.vyb. 53
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 248
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 66
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 1218
bez čp/če jiná st. 410
bez čp/če obč.vyb 54
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 62
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 13
vod.dílo jez 6
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 3475
byt.z. byt 2598
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 17
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 81
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2766
LV 5504
spoluvlastník 9556

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2006
THM-V 1:2000 01.06.1972 28.04.2006
Ins. A 1:1000 01.01.1962 28.04.2006
S-SK GS 1:2880 1826 01.06.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 03:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.