k.ú.: 623105 - Český Rudolec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 3105679
zahrada 178 113160
ovoc. sad 12 46070
travní p. mez, stráň 3 2130
travní p. 290 973622
lesní poz les(ne hospodář) 1 4370
lesní poz 198 2278467
vodní pl. nádrž umělá 1 6627
vodní pl. rybník 16 329845
vodní pl. tok přirozený 70 6977
vodní pl. tok umělý 143 63806
vodní pl. zamokřená pl. 5 11377
zast. pl. společný dvůr 4 83
zast. pl. zbořeniště 1 195
zast. pl. 323 104687
ostat.pl. jiná plocha 566 438938
ostat.pl. manipulační pl. 50 66723
ostat.pl. neplodná půda 36 19645
ostat.pl. ostat.komunikace 92 96062
ostat.pl. pohřeb. 2 1579
ostat.pl. silnice 19 111621
ostat.pl. skládka 1 5327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17735
ostat.pl. zeleň 7 34024
Celkem KN 2335 7838749
Par. DKM 2335 7838749
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 11
č.p. garáž 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 150
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. les.hosp 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 302
byt.z. byt 51
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 8
Celkem JED 60
LV 327
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2007
DKM-KPÚ 03.07.2007 1:1000 26.07.2007 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1830 29.11.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 14:30

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.