k.ú.: 623113 - Dolní Bolíkov-Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1690260
zahrada 28 34034
ovoc. sad 1 5057
travní p. 35 218518
lesní poz 43 1670696
vodní pl. rybník 2 1198
vodní pl. tok přirozený 1 575
vodní pl. tok umělý 3 4186
vodní pl. zamokřená pl. 2 9867
zast. pl. 32 17567
ostat.pl. jiná plocha 17 28433
ostat.pl. manipulační pl. 3 8541
ostat.pl. neplodná půda 30 38554
ostat.pl. ostat.komunikace 22 50109
ostat.pl. silnice 2 21374
Celkem KN 249 3798969
GP 47 780261
Celkem ZE 47 780261
Par. DKM 60 57724
Par. KMD 32 1553517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 27
LV 39
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2022 mapování intravilánu
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 14:40

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.