k.ú.: 623113 - Dolní Bolíkov-Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 1690967
zahrada 28 34034
ovoc. sad 1 5260
travní p. 35 218518
lesní poz 43 1670696
vodní pl. rybník 2 1198
vodní pl. tok přirozený 1 575
vodní pl. tok umělý 3 4186
vodní pl. zamokřená pl. 2 9867
zast. pl. 31 16637
ostat.pl. jiná plocha 17 28453
ostat.pl. manipulační pl. 3 8541
ostat.pl. neplodná půda 30 38554
ostat.pl. ostat.komunikace 22 50109
ostat.pl. silnice 2 21374
Celkem KN 248 3798969
GP 47 780261
Celkem ZE 47 780261
Par. DKM 60 57724
Par. KMD 32 1553517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 17
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 39
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2022 mapování intravilánu
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 06:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.