k.ú.: 623130 - Stoječín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 752352
zahrada 50 24539
ovoc. sad 2 12180
travní p. mez, stráň 1 3171
travní p. 57 1027804
lesní poz 197 5193931
vodní pl. nádrž umělá 5 1838
vodní pl. rybník 9 101556
vodní pl. tok přirozený 1 1568
vodní pl. tok umělý 5 4824
vodní pl. zamokřená pl. 21 160443
zast. pl. společný dvůr 2 360
zast. pl. zbořeniště 4 1324
zast. pl. 59 27284
ostat.pl. jiná plocha 29 77734
ostat.pl. manipulační pl. 13 22188
ostat.pl. neplodná půda 94 98788
ostat.pl. ostat.komunikace 79 116907
ostat.pl. silnice 5 19523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 998
ostat.pl. zeleň 2 65
Celkem KN 653 7649377
Par. DKM 176 2202976
Par. KMD 477 5446401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 52
LV 56
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
DKM-KPÚ 1:1000 24.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1830 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 22.05.2022 22:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.