k.ú.: 623164 - Český Těšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598933 - Český Těšín NUTS5 CZ0803598933
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 114
orná půda 182 1274361
zahrada skleník-pařeniš. 2 126
zahrada 1614 957751
ovoc. sad skleník-pařeniš. 1 4526
travní p. 139 260623
lesní poz les(ne hospodář) 21 223329
lesní poz 19 39255
vodní pl. nádrž umělá 2 5589
vodní pl. rybník 3 17203
vodní pl. tok přirozený 46 230644
vodní pl. tok umělý 1 58
vodní pl. zamokřená pl. 13 32252
zast. pl. společný dvůr 19 6207
zast. pl. 4358 984286
ostat.pl. dráha 41 433497
ostat.pl. jiná plocha 1079 684454
ostat.pl. manipulační pl. 120 165930
ostat.pl. neplodná půda 87 155686
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 6746
ostat.pl. ostat.komunikace 1038 850906
ostat.pl. pohřeb. 4 51289
ostat.pl. silnice 92 330705
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 154687
ostat.pl. zeleň 750 494244
Celkem KN 9677 7364468
Par. DKM 9677 7364468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. byt.dům 449
č.p. doprava 3
č.p. garáž 8
č.p. jiná st. 118
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 154
č.p. rod.dům 1206
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1399
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 28
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 247
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če obč.vyb. 68
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če víceúčel 8
bez čp/če výroba 41
bez čp/če zem.stav 56
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 4076
byt.z. byt 2229
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 182
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 127
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 13
Celkem JED 2623
LV 4877
spoluvlastník 7693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.07.2002
Ins. A 1:1000 31.12.1950 22.07.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 24.05.2022 08:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.