k.ú.: 623261 - Dolní Žukov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598933 - Český Těšín NUTS5 CZ0803598933
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 686 2348173
zahrada 614 668061
ovoc. sad 21 69306
travní p. 460 950478
lesní poz les(ne hospodář) 1 7075
lesní poz 126 493016
vodní pl. nádrž umělá 1 11121
vodní pl. tok přirozený 10 13773
vodní pl. zamokřená pl. 17 13053
zast. pl. společný dvůr 15 18878
zast. pl. zbořeniště 9 1710
zast. pl. 644 163570
ostat.pl. jiná plocha 68 27030
ostat.pl. manipulační pl. 25 24552
ostat.pl. neplodná půda 181 147415
ostat.pl. ostat.komunikace 187 165731
ostat.pl. pohřeb. 1 4635
ostat.pl. silnice 17 206626
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2777
ostat.pl. zeleň 2 624
Celkem KN 3088 5337604
Par. DKM 3088 5337604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 394
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 640
LV 834
spoluvlastník 1180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1991 18.12.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.