k.ú.: 623270 - Český Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568015 - Chlumec NUTS5 CZ0427568015
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 363616
zahrada 49 34999
ovoc. sad 3 10339
travní p. 122 226354
vodní pl. tok přirozený 18 32292
zast. pl. zbořeniště 2 3970
zast. pl. 64 36645
ostat.pl. dráha 2 81087
ostat.pl. dálnice 19 73205
ostat.pl. jiná plocha 97 62874
ostat.pl. manipulační pl. 16 32856
ostat.pl. neplodná půda 62 52231
ostat.pl. ostat.komunikace 65 45847
ostat.pl. silnice 18 40242
ostat.pl. zeleň 8 20578
Celkem KN 604 1117135
Par. DKM 604 1117135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 58
LV 105
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2003
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.09.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 16:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.