k.ú.: 623351 - Čestice u Častolovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576221 - Čestice NUTS5 CZ0524576221
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 587 2139242
zahrada skleník-pařeniš. 1 112
zahrada 290 142438
travní p. 436 1587609
lesní poz 94 468082
vodní pl. nádrž umělá 8 30049
vodní pl. tok přirozený 87 159728
vodní pl. zamokřená pl. 14 12644
zast. pl. zbořeniště 1 117
zast. pl. 254 98252
ostat.pl. dráha 1 29850
ostat.pl. jiná plocha 67 16198
ostat.pl. manipulační pl. 12 25383
ostat.pl. neplodná půda 58 45800
ostat.pl. ostat.komunikace 206 103754
ostat.pl. silnice 24 82086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 6203
ostat.pl. zeleň 53 14835
Celkem KN 2198 4962382
Par. DKM 6 18492
Par. KMD 2192 4943890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 137
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 29
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 241
byt.z. byt 16
obč.z. byt 4
Celkem JED 20
LV 423
spoluvlastník 613

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 28.05.2022 06:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.