k.ú.: 623466 - Češov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572811 - Češov NUTS5 CZ0522572811
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 3771427
zahrada 122 98349
ovoc. sad 24 55325
travní p. 33 97489
lesní poz 61 1017642
vodní pl. nádrž přírodní 1 644
vodní pl. nádrž umělá 2 6800
vodní pl. tok přirozený 10 29505
zast. pl. společný dvůr 2 177
zast. pl. zbořeniště 6 1272
zast. pl. 132 97147
ostat.pl. jiná plocha 27 27619
ostat.pl. manipulační pl. 17 56277
ostat.pl. mez, stráň 1 2049
ostat.pl. neplodná půda 1 454
ostat.pl. ostat.komunikace 52 154924
ostat.pl. pohřeb. 1 2345
ostat.pl. silnice 5 33582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9370
Celkem KN 708 5462397
Par. DKM 362 5146096
Par. KMD 346 316301
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 123
LV 218
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.03.2021 1:1000 09.03.2021 *) Komplexní pozemková úprava
KMD 1:1000 26.04.2012
S-SK GS 1:2880 1842 26.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 10:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.