k.ú.: 623474 - Liběšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572811 - Češov NUTS5 CZ0522572811
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1792689
zahrada 47 35139
ovoc. sad 12 40774
travní p. mez, stráň 1 4175
travní p. 71 318177
lesní poz 111 816213
vodní pl. nádrž umělá 4 7309
vodní pl. rybník 1 26787
vodní pl. tok přirozený 10 15358
vodní pl. zamokřená pl. 1 182
zast. pl. společný dvůr 2 617
zast. pl. zbořeniště 4 1182
zast. pl. 57 45089
ostat.pl. jiná plocha 24 36131
ostat.pl. manipulační pl. 4 3296
ostat.pl. mez, stráň 14 22675
ostat.pl. neplodná půda 4 1677
ostat.pl. ostat.komunikace 40 82711
ostat.pl. silnice 5 35627
Celkem KN 531 3285808
Par. DKM 367 3120555
Par. KMD 164 165253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.used 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 56
LV 131
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.03.2021 1:1000 09.03.2021 *) Komplexní pozemková úprava
KMD 1:1000 27.01.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.01.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 07:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.