k.ú.: 623539 - Číčová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576191 - Čermná nad Orlicí NUTS5 CZ0524576191
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 640357
zahrada 51 30275
travní p. 137 380802
lesní poz 7 5538
vodní pl. nádrž přírodní 1 26
vodní pl. nádrž umělá 8 23328
vodní pl. tok přirozený 14 41041
vodní pl. tok umělý 18 26826
zast. pl. zbořeniště 1 217
zast. pl. 77 40965
ostat.pl. jiná plocha 30 25606
ostat.pl. manipulační pl. 10 5904
ostat.pl. neplodná půda 6 14025
ostat.pl. ostat.komunikace 54 31576
ostat.pl. silnice 11 23646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1579
ostat.pl. zeleň 11 18573
Celkem KN 537 1310284
Par. DKM 537 1310284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 77
LV 117
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.06.2000 1:1000 04.05.2000 *)
DKM 1:1000 15.11.1995 nové mapování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 15.11.1995
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 20:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.