k.ú.: 623563 - Číhalín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590479 - Číhalín NUTS5 CZ0634590479
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 862 3871946
zahrada 123 103134
ovoc. sad 5 4158
travní p. 439 666037
lesní poz les s budovou 13 481
lesní poz 358 1304981
vodní pl. nádrž umělá 1 324
vodní pl. rybník 3 9462
vodní pl. tok přirozený 7 23917
vodní pl. tok umělý 2 6738
zast. pl. zbořeniště 4 1156
zast. pl. 148 52212
ostat.pl. jiná plocha 33 13968
ostat.pl. manipulační pl. 27 18675
ostat.pl. neplodná půda 140 88161
ostat.pl. ostat.komunikace 162 82844
ostat.pl. silnice 161 90588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 637
Celkem KN 2489 6339419
Par. KMD 2489 6339419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 155
LV 223
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 20:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.