k.ú.: 623571 - Číhaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 542024 - Číhaň NUTS5 CZ0322542024
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 515 2450019
zahrada 132 91137
travní p. 554 1854495
lesní poz 174 2112738
vodní pl. nádrž umělá 10 7875
vodní pl. rybník 2 2828
vodní pl. tok přirozený 46 14078
vodní pl. tok umělý 24 6431
vodní pl. zamokřená pl. 4 3667
zast. pl. zbořeniště 1 76
zast. pl. 145 63709
ostat.pl. jiná plocha 181 264830
ostat.pl. manipulační pl. 26 22097
ostat.pl. neplodná půda 141 134975
ostat.pl. ostat.komunikace 122 118627
ostat.pl. silnice 34 183264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4127
ostat.pl. zeleň 4 2574
Celkem KN 2116 7337547
Par. KMD 2116 7337547
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 139
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 16
Celkem JED 34
LV 256
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2012
S-SK GS 1:2880 1837 25.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.