k.ú.: 623580 - Křížovice u Číhaně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 1067904
zahrada 67 43693
travní p. mez, stráň 1 5647
travní p. 243 979552
lesní poz 127 921025
vodní pl. nádrž umělá 2 1854
vodní pl. rybník 2 2509
vodní pl. tok přirozený 6 2326
vodní pl. zamokřená pl. 4 10967
zast. pl. společný dvůr 2 35
zast. pl. zbořeniště 1 252
zast. pl. 63 35037
ostat.pl. jiná plocha 49 86643
ostat.pl. manipulační pl. 21 20214
ostat.pl. neplodná půda 27 16966
ostat.pl. ostat.komunikace 57 58415
ostat.pl. silnice 1 30597
Celkem KN 951 3283636
Par. KMD 951 3283636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 59
LV 84
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2017
KM-D 1:2000 10.06.2003 03.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 10.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.