k.ú.: 623636 - Číhaná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559563 - Úněšov NUTS5 CZ0325559563
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 561 2613751
zahrada 89 56301
travní p. 314 799911
lesní poz 277 3806315
vodní pl. nádrž umělá 4 11250
vodní pl. rybník 4 2221
vodní pl. tok přirozený 3 3582
vodní pl. tok umělý 15 5352
vodní pl. zamokřená pl. 12 53477
zast. pl. zbořeniště 3 1320
zast. pl. 91 34948
ostat.pl. jiná plocha 51 63751
ostat.pl. manipulační pl. 6 36157
ostat.pl. neplodná půda 8 982
ostat.pl. ostat.komunikace 71 126960
ostat.pl. pohřeb. 2 4523
ostat.pl. silnice 17 93889
Celkem KN 1528 7714690
Par. KMD 1528 7714690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 87
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 117
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2017
KM-D 1:2880 12.03.2001 05.10.2017
S-SK GS 1:2000 1839 11.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 03:24

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.