k.ú.: 623661 - Číhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 3366643
zahrada 87 50660
travní p. 101 556791
lesní poz 68 527177
vodní pl. nádrž umělá 5 42004
vodní pl. rybník 1 3386
vodní pl. tok přirozený 10 6944
vodní pl. zamokřená pl. 1 8305
zast. pl. zbořeniště 2 1260
zast. pl. 109 71192
ostat.pl. jiná plocha 34 22750
ostat.pl. manipulační pl. 6 29874
ostat.pl. neplodná půda 13 13674
ostat.pl. ostat.komunikace 84 128369
ostat.pl. pohřeb. 3 4722
ostat.pl. silnice 8 65110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9672
ostat.pl. zeleň 17 45658
Celkem KN 761 4954191
Par. DKM 418 4326643
Par. KMD 343 627548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 109
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 171
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.04.2022 1:1000 10.05.2022 *)
KMD 1:1000 26.05.2015 na části mimo KoPÚ
S-SK GS 1:2880 1838 26.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 23:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.