k.ú.: 623695 - Tunochody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 1964306
zahrada 55 37589
travní p. 109 369225
lesní poz 104 2427390
vodní pl. rybník 2 3055
vodní pl. tok umělý 3 1517
zast. pl. zbořeniště 8 1251
zast. pl. 53 33012
ostat.pl. jiná plocha 28 17091
ostat.pl. manipulační pl. 12 13850
ostat.pl. neplodná půda 5 3347
ostat.pl. ostat.komunikace 41 39586
ostat.pl. silnice 11 28749
ostat.pl. zeleň 1 971
Celkem KN 714 4940939
Par. DKM 8 110626
Par. KMD 706 4830313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 51
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 83
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 23:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.