k.ú.: 623709 - Zdeslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568520 - Číhošť NUTS5 CZ0631568520
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1336788
zahrada 47 37092
travní p. 116 290842
lesní poz 98 399773
vodní pl. tok přirozený 7 2482
vodní pl. zamokřená pl. 1 901
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 6 3157
zast. pl. 35 18650
ostat.pl. jiná plocha 23 4615
ostat.pl. manipulační pl. 3 2777
ostat.pl. neplodná půda 24 7490
ostat.pl. ostat.komunikace 45 55727
ostat.pl. silnice 2 4652
Celkem KN 506 2165049
Par. DKM 8 33629
Par. KMD 498 2131420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 34
LV 62
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 23:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.