k.ú.: 623717 - Číhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548219 - Křelovice NUTS5 CZ0633548219
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1062389
zahrada 39 25498
travní p. 172 337524
lesní poz 143 538889
vodní pl. nádrž umělá 2 2700
vodní pl. rybník 1 2011
vodní pl. tok umělý 6 1308
zast. pl. společný dvůr 8 279
zast. pl. 45 17395
ostat.pl. jiná plocha 20 11076
ostat.pl. manipulační pl. 4 451
ostat.pl. neplodná půda 30 7782
ostat.pl. ostat.komunikace 47 38968
ostat.pl. silnice 2 12048
Celkem KN 711 2058318
Par. KMD 711 2058318
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 88
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 09:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.