k.ú.: 623741 - Štoutov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 506621 - Čichalov NUTS5 CZ0412506621
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 1719571
zahrada 13 14198
travní p. 69 516478
lesní poz les(ne hospodář) 8 32230
lesní poz 3 21953
vodní pl. nádrž umělá 5 6629
vodní pl. tok přirozený 11 27800
vodní pl. tok umělý 3 5602
vodní pl. zamokřená pl. 3 2388
zast. pl. zbořeniště 4 8686
zast. pl. 18 14161
ostat.pl. jiná plocha 20 15525
ostat.pl. manipulační pl. 24 39479
ostat.pl. neplodná půda 56 49636
ostat.pl. ostat.komunikace 34 33456
ostat.pl. pohřeb. 1 899
ostat.pl. silnice 2 21070
ostat.pl. zeleň 3 332
Celkem KN 350 2530093
Par. KMD 350 2530093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 16
LV 28
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1841 13.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.