k.ú.: 623768 - Třebíčský Číchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590487 - Číchov NUTS5 CZ0634590487
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1197416
zahrada 44 31802
travní p. 145 398877
lesní poz les s budovou 9 336
lesní poz 136 957516
vodní pl. tok přirozený 11 40455
zast. pl. 111 30004
ostat.pl. jiná plocha 12 5612
ostat.pl. manipulační pl. 7 7653
ostat.pl. neplodná půda 150 164175
ostat.pl. ostat.komunikace 42 40086
ostat.pl. silnice 2 20728
ostat.pl. zeleň 1 21
Celkem KN 822 2894681
Par. KMD 822 2894681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 115
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 207
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
KM-D 1:2000 10.05.2000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 10.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 10:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.